Caption

Moduł Fakturowanie

Tutaj wyciąg z tego co to za moduł. Najważniejsze informacje,

System fakturowania umożliwia bezpośrednie wystawianie faktur i faktur korygujących lub ich zapisywanie (z możliwością późniejszego wydrukowania) dla dowolnej ilości zdefiniowanych rodzajów prowadzonej działalności.
Każdy rodzaj działalności (rodzaj usług) traktowany jest jako oddzielny cennik zawierający własny wykaz pozycji do fakturowania. System umożliwia dopisanie nowej pozycji do słownika w trakcie pracy funkcji wykorzystującej ten słownik.
W systemie definiuje się tzw. rejestry faktur, które decydują o sposobie numeracji faktur (numeracja roczna lub miesięczna) i zapisie formatu numeru faktury.
Numeracja faktur i faktur korygujących odbywa się automatycznie a powołanie się na konkretny numer faktury pozwala na jej modyfikację, usunięcie lub ponowny wydruk. System umożliwia również sporządzanie wydruków użytkowych niezbędnych do analizy sprzedaży w przedsiębiorstwie.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU:  • System zapewnia chroniony dostęp do aplikacji dla zarejestrowanych użytkowników, tzw. operatorów

  • Każdy zarejestrowany użytkownik (operator) ma swoje hasło

  • Zbiory systemu dzielą się na słowniki, bazy danych o wystawionych fakturach

  • W całym systemie zastosowano jednolitą zasadę obsługi zbiorów słownikowych

  • Słowniki opisywane są przez użytkownika zgodnie z jego potrzebami

  • Istnieje możliwość dopisywania nowych pozycji do słowników w trakcie wykonywania funkcji wykorzystującej dany słownik

  • Wszystkie wydawnictwa mogą być prezentowane na ekranie monitora lub drukowane na drukarkę

  • Istnieje możliwość samodzielnego formułowania wzorców wydruku faktury