Caption

Moduł Środki trwałe i Wyposażenie

Tutaj wyciąg z tego co to za moduł. Najważniejsze informacje,

Moduł Środki trwałe i wyposażenie to nowoczesny system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku. Ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych.


Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program zawiera pełną tabelę grup i stawek amortyzacyjnych. Prowadzi kartotekę środków trwałych, części składowych, tabelę odpisów amortyzacyjnych i umorzenia, kartotekę transakcji.


Najważniejsze cechy moduły to:


 • Moduł Środki Trwałe i Wyposażenie umożliwia przyporządkowanie środków do dowolnych grup, miejsc, stanowisk (centrów) kosztowych, osób odpowiedzialnych


 • Moduł ewidencjonuje wszystkie wykonane operacje z możliwością ich wycofania.
  operacje:

  • przyjęcie do użytkowania

  • sprzedaż

  • likwidacja

  • częściowa sprzedaż i częściowa likwidacja

  • ulepszenie

  • przeszacowanie

  • nieodpłatne przekazanie • Generuje standardowe dokumenty operacji (OT, LT, LC, PT, PK, MT, ZT)

 • Program tworzy plan amortyzacji

 • Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem wg różnych kluczy, z uwzględnieniem takich operacji jak ulepszenie, przeszacowanie, sprzedaż, czy likwidacja

 • Moduł umożliwia naliczanie niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz umożliwia wyłączenie z amortyzacji – sezonowo, do odwołania lub na dowolny okres

 • Amortyzacja może być liczona metodą jednorazową, liniową, degresywną oraz indywidualną (plan ustalany dowolnie przez użytkownika)

 • Posiada elastyczny sposób dekretacji i pełną współpracę z modułem Finansowo-Księgowym

 • W module Środki Trwałe i Wyposażenie możliwa jest jednoczesna praca wielu użytkowników

Ponadto moduł umożliwia :


 • ewidencję zmian miejsc użytkowania środka trwałego

 • ewidencję zmian osób odpowiedzialnych

 • korektę amortyzacji i korektę planu


Sprawozdawczość


Moduł zawiera bogaty zestaw wydawnictw i raportów. Posiada mechanizmy filtrowania i analizy danych, tworzenia różnorodnych raportów i zestawień, z możliwością przeglądana na ekranie i drukowania.Inwentaryzacja


Moduł Środki trwałe i Wyposażenia pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji mobilnej przy pomocy nowoczesnych urządzeń:


 • obsługuje drukarkę etykiet, która umożliwia wydruk zaprojektowanych według potrzeb użytkownika naklejek z kodem kreskowym. Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym przeznaczone do oznakowania środków trwałych mają wieloletnią trwałość, są odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych i chemicznych

 • obsługuje czytnik kodów kreskowych, który czyta kody kreskowe i przekazuje je do terminala

 • kolektor danych - terminal z czytnikiem kodów kreskowych - umożliwia przeprowadzanie spisów z natury w dowolnym czasie, w odległych miejscach (możliwość przesłania zebranych danych na dowolnym nośniku lub przez Internet). Standardowo jest wyposażony w aplikację do przeprowadzania inwentaryzacji oraz oprogramowanie komunikacyjneModuł Środki Trwałe i Wyposażenie odpowiednio przetwarza dane zebrane przy użyciu terminala podczas inwentaryzacji oraz generuje raporty poinwentaryzacyjne