Podstawowe zadania

 • Oprogramowanie INFRA – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi jest oprogramowaniem przeznaczonym dla przedsiębiorstw z grupy MSP zajmujących się produkcją na indywidualne zlecenia

 • Kompleksowo wspomaga działalność przedsiębiorstwa w zakresie obsługi zleceń począwszy od przyjęcia zamówienia, poprzez cały cykl produkcyjny aż do wystawienia faktury. Umożliwia poprzez różnorodne raporty i statystyki na bieżąco śledzić działalność produkcyjną oraz umożliwia analizowanie całych okresów sprawozdawczych. System jest przygotowany do obsługi klientów krajowych oraz zagranicznych (wielojęzyczność i wielowalutowość). Zapewnia także wspomaganie działu marketingu.

 • Oprogramowanie to może być wykorzystywane w zakresie przedstawionym poniżej (jako samodzielny moduł) jak również jako część zintegrowanego systemy INFRA-ERP (kadry-płace, księgowość, magazyn, środki trwałe, home banking, sprawozdawczość, …) .

 • System pracuje w środowisku Windows-7, 8, 10, na bazie danym MS SQL (również w bezpłatnej wersji Express).Podstawowe funkcje

System w swoim podstawowym zakresie obejmuje:

 • Zamówienia od klientów i zlecenia produkcyjne

 • Obsługę fakturowania

 • Możliwość prowadzenia kampanii marketingowych, np. poprzez mailing kierowany do grup kontrahentów
Podstawowe cechy

System jest zaprojektowany tak aby praca z nim była jak najbardziej intuicyjna. Wszystkie wykorzystywane elementy które mogą zależeć od przyjętych w przedsiębiorstwie standardów oraz rodzaju produkcji są definiowane przez użytkownika.
System jest ściśle zintegrowany z MS Office:

 • Wszelkie dokumenty (zlecenia produkcyjne, faktury, materiały marketingowe, …) są tworzone z wykorzystaniem Word-a

 • Dane ilościowo-wartościowe są w prosty sposób przekazywane do Excel-a

Zlecenia

Fakturowanie


Dodatkowe cechy

 • INFRA – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi jest oprogramowaniem otwartym na najnowsze technologie.

 • Nasze oprogramowanie jest w znacznym stopniu modyfikowalne – jesteśmy w stanie dopasować zastosowane algorytmy do Państwa potrzeb i oczekiwań.Przykładowe funkcje opcjonalne i modyfikowane do potrzeb użytkownika

W zależności od sposobu prowadzonej działalności system ma możliwość:

 • Pamiętanie przy każdym zleceniu wszelkiej dokumentacji (zdjęcia, filmy, rysunki, dokumenty) jako załączniki dostępne w każdej chwili do przejrzenia lub sprawdzenia.

 • Wysyłanie e-maili do klientów o aktualnym stanie zamówienia (np. przekazany do produkcji, przekazany do firmy kurierskiej, …). Treści wysyłanych e-maili (ich szablony) są przez Państwa definiowane.

 • Pobieranie zleceń z Państwa sklepu internetowego czy portali aukcyjnych (Allegro, eBay) – jeśli oprogramowanie sklepu posiada odpowiedni interfejs.

 • Integracja z oprogramowaniem firm kurierskich – jeśli oprogramowanie firmy kurierskiej posiada odpowiedni interface.

 • Wystawianie faktur w formie elektronicznej i wysyłka jako załącznika do e-maila.

Dopasuj system do swojej firmy, nie odwrotnie

Wiele systemów dostępnych na rynku wymusza na firmie pewne schematy, rozwiązania. Każdy moduł systemu INFRA ERP dzięki długiemu doświadczeniu i ciągłej pracy z klientami stworzony jest w taki sposób, by nie narzucać firmie żadnych wbudowanych schematów. Od pierwszych założeń projektowych tworzony był z jednym podstawowym założeniem: To system ma dostosować się do firmy, nie odwrotnie.

Widzisz możliwość dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy pokaz systemu. Przeanalizujemy potrzeby Twojej firmy i zaproponujemy kompletne rozwiązanie.