UWAGA - Nadal wspieramy Windows XP oraz Vista

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dniem 01.07.2017 podatnicy korzystający z systemów Windows XP oraz Windows VISTA stracą możliwość wysyłania deklaracji do Ministerstwa Finansów. Dzięki zastosowaniu własnych protokołów komunikacyjnych, program ePodatnik nadal wspiera systemy Windows XP oraz Windows VISTA i nadal będzie możliwa wysyłka za jego pomocą

Do pobraniaDo pobrania

ePodatnik - eDeklaracje bez wysiłku

ePodatnik jest programem, który wspiera elektroniczne przekazywanie formularzy podatkowych do systemu eDeklaracje, oraz Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) do bramki Ministerstwa Finansów.


Budowa modułowa


Program ePodatnik składa się z dwóch modułów: moduł eDeklaracje oraz moduł Jednolite Pliki Kontrolne.Scentralizowane zarządzanie deklaracjami i plikami JPK


Program ePodatnik przechowuje wszystkie deklaracje i Jednolite Pliki Kontrolne w bazie danych, udostępnia narzędzia przeszukiwania i filtrowania wg różnych kryteriów.


Deklaracje i pliki kontrolne są pogrupowane w foldery związane z etapami ich przetwarzania. Program wyświetla liczbę deklaracji lub plików kontrolnych w każdym z folderów, dzięki czemu można łatwo ocenić konieczne do wykonania czynności (np. konieczny podpis, konieczna wysyłka, oczekujemy na UPO itp.).


Potwierdzone deklaracje i pliki kontrolne można przenieść do specjalnego folderu „Archiwum” aby utrzymać porządek. ePodatnik udostępnia również folder „Robocze”, do którego można przenieść deklaracje, które nie są jeszcze skończone.


Deklaracje i pliki kontrolne mogą być dostępne z każdego miejsca w firmie – niezależnie od tego, na którym komputerze zostały utworzone. Umożliwia to takie scenariusze jak utworzenie deklaracji przez pracowników działu kadrowego lub księgowego a podpisywanie cyfrowe deklaracji przez menedżera, który posiada kwalifikowany podpis cyfrowy. Wszyscy uczestnicy procesu mogą wygodnie pracować ze swoich stanowisk.


Znaczenie skrócony proces podpisu i wysyłki deklaracji i JPK


Program ePodatnik pozwala na jednoczesne podpisanie dowolnej ilości deklaracji i plików JPK. Dzięki temu nie ma potrzeby wprowadzać kodu PIN dla każdej podpisywanej deklaracji i pliku JPK. Wystarczy zaznaczyć deklaracje lub pliki kontrolne, wybrać opcję „Podpisz” i raz wprowadzić kod pin. Również wysyłanie i pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) może się odbywać dla dowolnej liczby deklaracji lub plików JPK za jednym kliknięciem myszy.


Automatyczne aktualizacje


Program ePodatnik posiada funkcję automatycznego pobierania aktualizacji. Dzięki tej funkcji producenci oprogramowania, oraz informatycy zakładowi mają znacznie mniej pracy. Gdy nowe formularze są dodawane do programu, program sam się zaktualizuje.


Kopie bezpieczeństwa


Deklaracje i pliki kontrolne należą do grupy najważniejszych dokumentów jakie należy gromadzić w firmie. Program ePodatnik umożliwia szybkie tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych aby wspomóc ochronę przed utratą danych. Kopie bezpieczeństwa są szczególnie istotne do ochrony przed zyskującymi na popularności atakami typu Ransomware.


Import deklaracji i plików kontrolnych z programów zewnętrznych


Program ePodantik pozwala na ręcznie wprowadzanie deklaracji, lub na zaimportowanie gotowych deklaracji i plików kontrolnych z programów zewnętrznych. Import umożliwia stworzenie gotowych dokumentów do wysyłki do Ministerstwa Finansów, bez dodatkowego wkładu pracy pracowników firmy.


Integracja z programami zewnętrznymi


Program ePodatnik posiada zestaw interfejsów dla programów zewnętrznych (API), pozwalający na integrację programu ePodatnik z ich systemami ERP. Poprzez API można wywoływać okna programu ePodatnik tak, jakby były częścią programu ERP. Producenci oprogramowania mogą wykorzystując API programu ePodatnik mogą zaoszczędzić czas i zasoby, niezbędne do oprogramowania modułu tworzenia deklaracji.


Interfejs API pozwala na:  • Otworzenie okna programu ePodatnik bezpośredni z systemu ERP,

  • Otworzenie okna dodawania / edycji deklaracji bezpośrednio z systemu ERP,

  • Wysyłkę plików JPK bezpośrednio z sytemu ERP.


Nadal wspieramy Windows XP oraz VISTA

Wraz z wyłączeniem obsługi starszych protokołów komunikacyjnych przez Ministerstwo Finansów podatnicy korzystający z systemów Windows XP oraz VISTA w większości stracą możliwość wysyłania deklaracji. Stanie się tak, gdyż większość programów dostępnych na rynku korzysta z protokołów komunikacyjnych wbudowanych w system Windows. Firma INFRA S.A. wdrożyła w programie ePodatnik własne protokoły komunikacyjne, niezależne od systemu Windows. Dlatego nasz program nadal wspiera systemy Windows XP oraz VISTA
i nadal będzie możliwa wysyłka deklaracji za jego pomocą

Potrzebujesz sprawnego systemu obsługującego eDeklaracje oraz Jednolite Pliki Kontrolne dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde pytanie.