Dokumenty

 • 01/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
 • 07/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.
 • Załącznik nr 1 do 07/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.
 • 05/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
 • 04/2018 - Otrzymanie przez Emitenta pierwszej transzy środków z rozliczenia dotacji
 • 03/2018 - Podpisanie przez Emitenta umowy na dystrybucję usług konwersji systemów informatycznych
 • 02/2018 - Podpisanie przez Emitenta umowy do dofinansowania z NCBR
 • 01/2018 - Wybór projektu Emitenta do dofinansowania z NCBR
 • 21/2017 - Wprowadzenie akcji zwykłych serii A12 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
 • 19/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r.
 • 18/2017 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza
 • 17/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
 • 16/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
 • 15/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
 • 14/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
 • 09/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni
 • 08/2017 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect
 • 07/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów
 • 05/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
 • 04/2016 - Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisanie warunkowej umowy pożyczki.
 • 03/2016 - Raport dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.06.2016 r
 • Załącznik nr 01 do 03/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.06.2016 r
 • 01/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 • 05/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • 04/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • 03/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • 02/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • 01/2015 - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI